Vanliga frågor

Vanliga frågor

Det finns många yrkesgrupper som arbetar med liknande besvär, men vad är egentligen skillnaden? Hur funkar det att besöka en naprapat? Vad kostar det? Och gör det ont?

Här försöker vi besvara några vanliga frågor. Undrar du något vi inte tar upp här, eller vill du veta mer? Hör gärna av dig till info@lundsnaprapatklinik.se

Hur avbokar/ändrar jag en tid?

Ring helst. Eller mejla, förutsatt att det inte är för tätt inpå. Observera att du inte kan boka av eller ändra din tid genom vår onlinebokning.

Sen avbokning eller utebliven tid debiteras fullt arvode då vi kunnat ta emot någon annan under den tiden.

Vad kostar en behandling/konsultation?

Naprapatbehandling: 820kr. Student, pensionär, arbetssökande 740kr. (from. 1 okt 2023)

För träningskonsultation, screening, löpkonsultation eller föreläsning, se våra tjänster.

Gäller jobbets sjukvårdsförsäkring hos er?

Vi har avtal med vissa försäkringsbolag. Kontakta oss om du vill veta mer.

Är naprapati avdragsgillt?

Ja, eftersom vi är legitimerade av socialstyrelsen klassas vi som sjukvård inte friskvård. Vi är momsbefriade, men våra behandlingar är avdragsgilla. Läs mer >

Vem kommer till er?

De som söker sig till oss är framför allt privatpersoner, från tonåringar till 95-åringar. Men också företag och idrottare, såväl elitidrottare som glada motionärer. Vanliga problem är olika typer av smärta i muskler och leder. Det kan vara akutare former som exempelvis nackspärr och ryggskott men även mindre akut i form av stelhet och molande smärta i hela eller delar av ryggen.

Våra patienter kommer från alla typer av yrkesgrupper men gemensamt har de att de har insett vikten av att ta ett eget ansvar för hur de mår.

Vad är naprapati?

Naprapati är en form av manuell terapi. Naprapater diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar, smärttillstånd och funktionella besvär i rygg, leder och muskler. Naprapati är den ledande manuella vårdformen i Sverige idag och erbjuder snabb lindring vid akuta besvär så som exempelvis nackspärr, ryggskott eller dylikt. De vanligaste metoderna som används är ledmanipulation, massage, triggerpunkts-behandling och/eller töjning av stela muskler.

Naprapati utvecklades parallellt med kiropraktiken i USA under tidigt 1900-tal. Svenska Socialstyrelsen utfärdar sedan 1994 legitimation till naprapaterna i Sverige.

Läs mer hos Svenska Naprapatförbundet

Vad är skillnaden mellan en naprapat och en sjukgymnast/fysioterapeut eller kiroprakter?

Vi naprapater kombinerar ledbehandling med mjukdelsbehandling. Kiropraktorer behandlar framför allt med ledbehandling. Sjukgymnasten är däremot i grunden inte specialiserad på ortopediska manuella tekniker. Men skillnaderna är ofta mer individuella mellan olika terapeuter än mellan yrkesgrupperna.

Har ni vårdavtal där mitt högkostnadsskydd gäller?

Nej, inte i dagsläget.

Hur går ett besök till?

Ett besök börjar alltid med anamnes (sjukdomshistoria). Därefter följer undersökning och eventuell behandling. Vi arbetar med en kombination av framför allt manuella behandlingsmetoder som massage, triggerpunktsbehandling, stretching, ledbehandling, nervmobilisering och nålbehandling (Dry Needeling).

Ett nybesök är lite längre då vi behöver mer utrymme för anamnestagning och undersökning. Vid återbesöken är det en kortare genomgång av nuläget och fortsättning
av undersökning och behandling.

Hur många behandlingar behövs?

Det är individuellt och beror bland annat på typen av besvär och hur länge du haft besvären. Vi brukar dock rekommendera minst 3 behandlingar.

Behandlar ni gravida?

Ja.

Vem kan komma till oss på behandling?

Alla, vi anpassar behandlingen efter dig och dina behov.

Finns det en åldersgräns nedåt respektive uppåt?

8 år är nedre gräns (utan läkares ordination). Någon övre gräns finns inte.

Måste jag ha smärta/besvär för att få komma till er?

Nej, vi jobbar även förebyggande med både behandling och träning.

Vad behandlar ni för besvär/problem?

Smärtor och besvär från hela rörelseapparaten. Det omfattar allt från muskler, leder och nerver i hela kroppen (ryggrad, armar, axlar, armbågar, händer, ben,
knä och fot).

Är det läskigt?

En del upplever ljudet av ledbehandlingen som lite läskigt första gången, men de flesta vänjer sig vid det.

Gör det ont?

Det kan göra lite ont, men det är inte farligt. Vi anpassar såklart behandlingen efter dig och din smärttålighet.

Integritetspolicy för Lunds Naprapatklinik

I enlighet med EUs dataskyddsförordning, GPDR, har vi på Lunds Naprapatklinik upprättat ett styrdokument och en policy gällande vår hantering av personuppgifter.

Vi lyder under Patientdatalagen och har därmed skyldighet att upprätthålla journaler med personuppgifter, dock under sekretess, vilket betyder att vi måste spara uppgifter/journalerpå ett säkert sätt (via en krypterad molntjänst) under hela vår verksamhetstid plus 10 år efter en eventuell avyttring av verksamheten. Vi sparar alltså enbart information av väsentlig art.

På vår hemsida finns möjlighet att boka behandlingstid. Dina uppgifter som du lämnar i samband med bokningen hanteras av ett externt system (via en krypterad molntjänst).

Vi kommer även att fråga (vid ert besök hos oss) efter samtycke rörande mejlutskick (exempelvis informationsmejl) samt för att få dela er journal med kollegorna (praktiskt om ni går till olika terapeuter).

Vi kommer också att behöva fullmakt från er om vi (i samförstånd med er) har önskar få ta del av eventuella tidigare röntgenbilder.